Privatumo politika

 • Privatumas

  Naudodamiesi Craftsmen platforma, patikite mums savo informaciją. Esame įsipareigoję ją patikimai saugoti. Šiame dokumente išdėstyta politika apibūdina mūsų renkamą informaciją, jos naudojimo bei dalijimosi būdus ir su ja susijusius jūsų pasirinkimus.
  Terminų, rašomų didžiosiomis raidėmis, reikšmė yra nustatyta.
  Duomenų rinkimas ir naudojimas
  Šioje politikoje aprašoma, kaip Craftsmen renka ir naudoja asmeninę informaciją (asmens duomenis). Ši politika taikoma visiems mūsų programų, svetainių, funkcijų ir kitų paslaugų naudotojams visame pasaulyje. Ši privatumo politika taikoma toliau nurodytiems asmenims:
  a) Craftsmen platformos, Mobiliųjų programėlių ar Tinklapio lankytojams,
  b) Klientams: Craftsmen platformos Naudotojams, kurie užsisako arba kuriems užsakomos Paslaugos per Craftsmen platformą;
  c) Paslaugų teikėjams: Craftsmen platformos Naudotojams, kurie per Craftsmen platformą siūlo ir savarankiškai teikia trumpalaikes Paslaugas.
  Ši politika taip pat taikoma asmenims, kurie Craftsmen pateikia informaciją kartu su paraiška naudoti mūsų paslaugas, arba asmenims, kurių informaciją kitu būdu Craftsmen gauna teikdama savo paslaugas. Visi asmenys, kuriems ji yra taikoma, šioje politikoje vadinami „asmenimis“ arba „duomenų subjektais“.
 • Duomenų valdytojas

  Craftsmen teikia paslaugas Lietuvoje. Jūsų duomenų valdytojas yra MB „Armatas“, kurios teisinė forma – mažoji bendrija, juridinio asmens kodas 305662651, buveinės adresas – Danės g. 15, Klaipėda, Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.
 • Informacija, kurią renkame

  Jūsų pateikta informacija:
  Naudotojo profilis: renkame informaciją, jums sukūrus arba atnaujinus savo Craftsmen Profilį. Renkamų duomenų apimtis priklauso nuo to, ar kuriate Profilije kaip Klientas, ar taip pat registruojatės kaip Paslaugų teikėjas. Šie duomenys gali apimti jūsų vardą ir pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, adresą, mokėjimo arba banko informaciją (įskaitant su mokėjimo patvirtinimu susijusią informaciją), asmens kodą, paso numerį, jei to reikalauja įstatymai, gimimo datą, nuotrauką ir parašą, jūsų individualios veiklos pažymos ar verslo liudijimo duomenis.
  Demografiniai duomenys: renkame demografinę informaciją apie jus, įskaitant Naudotojų apklausų duomenis.
  Naudotojo turinys: galime rinkti informaciją, kurią pateikiate, kai susisiekiate su Craftsmen klientų aptarnavimo komanda, paskelbiate kitiems Naudotojams skirtų įvertinimų ar komplimentų, arba kitomis aplinkybėmis pateikiate Craftsmen platformoje ar susisiekdami su Craftsmen.
  Informacija, sukuriama naudojant Craftsmen platformą:
  Vietos informacija: priklausomai nuo jūsų naudojamų Craftsmen platformos paslaugų ir Mobiliosios programėlės nustatymų arba įrenginio leidimų, galime rinkti jūsų tikslios ar apytikslės vietos informaciją naudodami GPS, IP adreso ir „Wi-Fi“ duomenis.
  Operacijų informacija: mes renkame informaciją apie operacijas, atliktas jums naudojant Craftsmen platformą, įskaitant jūsų užsakymo ir pristatymo informaciją, Paslaugos suteikimo datą ir laiką, mokėtinas ir gautinas sumas ir mokėjimo būdą.
  Naudojimo informacija: renkame informaciją apie tai, kaip naudojate Craftsmen platformą. Tai apima tokią informaciją kaip prieigos data ir laikas, Mobiliosios programėlės funkcijos arba peržiūrėti puslapiai, Mobiliosios programėlės triktys ir kita veikla Craftsmen platformoje, naršyklės tipas, trečiųjų šalių svetainės ar paslaugos, kuriomis naudojotės prieš naudodamiesi Craftsmen platforma. Kai kuriais atvejais renkame šią informaciją naudodami slapukus, pikselių žymes ir panašias technologijas, kuriomis kuriami ir palaikomi unikalūs identifikatoriai.
  Įrenginio informacija: mes galime rinkti informaciją apie jūsų įrenginius, kuriuos naudodami pasiekiate Craftsmen platformą, įskaitant aparatinės įrangos modelius, įrenginio IP adresą, operacines sistemas ir versijas, programinę įrangą, failų vardus ir versijas, pageidaujamas kalbas, unikaliuosius įrenginių identifikatorius, reklamos identifikatorius, serijos numerius, įrenginių judėjimo informaciją bei mobiliojo ryšio tinklų informaciją.
  Ryšių informacija: mes suteikiame galimybę Naudotojams bendrauti vieniems su kitais ir su Craftsmen naudojant Craftsmen Mobiliąsias programėles, Tinklapį ir kitas paslaugas. Pavyzdžiui, leidžiame Paslaugų teikėjams ir Klientams skambinti arba rašyti vienas kitam SMS žinutes. Teikdama šią paslaugą, Craftsmen gauna tam tikrą informaciją, susijusią su skambinimu ir SMS žinutėmis, įskaitant skambinimo ar susirašinėjimo datą ir laiką bei šio bendravimo turinį. Be to, šią informaciją Craftsmen gali naudoti teikdama pagalbą Naudotojams (įskaitant atvejus, kai sprendžiami ginčai tarp Naudotojų), siekdama užtikrinti saugumą ir apsaugą, o taip pat produktų ir paslaugų tobulinimui bei analizės tikslais.
  Informacija iš kitų šaltinių:
  Naudotojų atsiliepimai, pvz., įvertinimai arba komplimentai.
  Naudotojai, kurie pateikia informacijos apie jus dalyvaudami rekomendacijų programose.
  Naudotojai arba kiti asmenys, kurie pateikia informaciją ieškinių arba ginčų sprendimo metu.
  Draudimo paslaugų teikėjai.
  Viešai pasiekiami šaltiniai.
  Rinkodaros paslaugų teikėjas.
  Craftsmen gali sieti iš šių šaltinių surinktą informaciją su kita turima informacija.
 • Kaip naudojame informaciją apie jus

  Teikti Craftsmen platformos paslaugas ir funkcijas:
  Craftsmen naudoja surinktą informaciją siekdama teikti, suasmeninti, prižiūrėti ir tobulinti Craftsmen platformą. Tai apima informacijos naudojimą toliau nurodytiems tikslams.
  Kurti ir atnaujinti jūsų profilį.
  Patvirtinti jūsų tapatybę.
  Apdoroti ar atlikti mokėjimus už Paslaugas.
  Stebėti Užduočių vykdymo eigą.
  Stebėti jūsų darbo kalendorį.
  Įgalinti funkcijas, kuriomis naudodamiesi galite bendrinti informaciją su kitais asmenimis, pavyzdžiui, kai pateikiate atsiliepimą Paslaugų teikėjui.
  Atlikti vidines operacijas, kurių reikia norint užtikrinti Craftsmen platformos veikimą, įskaitant programinės įrangos trikčių ir veikimo problemų šalinimą, vykdyti duomenų analizę, bandyti ir tirti, stebėti ir analizuoti naudojimo ir aktyvumo tendencijas.
 • Apsauga ir saugumas

  Naudojame renkamus duomenis tam, kad Craftsmen platforma bei jos Naudotojai būtų saugūs ir viskas veiktų sklandžiai. Toliau pateikti pavyzdžiai nurodo, ką tai apima.
  Paslaugos teikėjų patikra, atliekama prieš jiems pradedant naudotis Craftsmen platforma ir vėliau reguliariai tam tikrais intervalais, įskaitant darbo istorijos patikrinimą, kai tai leidžiama pagal taikytinus teisės aktus, siekiant apsaugoti Craftsmen platformą nuo nepatikimų paslaugos teikėjų.
  Naudojamo įrenginio, vietos, profilio, naudojimo ir kita informacija, skirta aptikti sukčiavimo ar nesaugios veiklos naudojantis Craftsmen platforma atvejus, juos išspręsti ir užkirsti jiems kelią. Tai apima tokios informacijos apdorojimą tam tikrose šalyse, nustatant procedūras ir modelius, nurodančius sukčiavimo ar grėsmės saugai incidentus. Tai taip pat gali apimti trečiųjų šalių informaciją.
  Siekiant skatinti Naudotojų tobulėjimą, pasitelkiami Naudotojų įvertinimai, kuriais kaip pagrindu remiamasi išaktyvinant naudotojų paskyras dėl mažesnių už minimalius įvertinimų. Minimalūs įvertinimai nustatomi pagal atskirus kiekviename regione vyraujančius poreikius. Vertinimas gali būti apskaičiuojamas ir naudotojo paskyra išaktyvinama atliekant automatines procedūras.
 • Klientų aptarnavimas

  Craftsmen naudoja surinktą informaciją (įskaitant klientų aptarnavimo skambučių įrašus, kurie atliekami pirmiausia jus apie tai įspėjus ir gavus jūsų sutikimą), kad galėtų padėti jums, kai susisiekiate su klientų aptarnavimo skyriumi norėdami gauti tam tikrų paslaugų, įskaitant:
  tiesioginius jūsų klausimus atitinkamam asmeniui iš klientų aptarnavimo komandos;
  jūsų problemų analizę ir priskyrimą atitinkamiems asmenims;
  mūsų klientų aptarnavimo skyriaus atsakymų stebėjimą ir tobulinimą.
 • Tyrimai ir plėtra

  Galime naudoti renkamą informaciją bandymams, tyrimams, analizėms ir produktų tobulinimui. Taip galime tobulinti ir stiprinti Craftsmen platformos apsaugą ir saugumą, kurti naujas funkcijas ir produktus bei įgyvendinti draudimo ir finansų sprendimus, susijusius su Craftsmen platforma.
 • Naudotojų tarpusavio komunikacija

  Craftsmen naudoja surinktą informaciją komunikacijai tarp mūsų Naudotojų palaikyti. Pavyzdžiui, Paslaugų teikėjas gali parašyti SMS žinutę arba paskambinti Klientui ir patvirtinti atvykimo datą ir suteikti jam informacijos apie jo užsakymą.
 • Craftsmen komunikacija

  Craftsmen gali naudoti surinktą informaciją, norėdama susisiekti su jumis dėl produktų, paslaugų, akcijų, tyrimų, apklausų, naujienų, atnaujinimų ir renginių.
 • Teisminiai procesai ir reikalavimai

  Galime naudoti surinktą informaciją pretenzijoms ir ginčams, susijusiems su Craftsmen platformos naudojimu, tirti ir spręsti. Ši informacija taip pati gali būti Craftsmen naudojama kitais taikytinų teisės aktų leidžiamais tikslais arba jei to reikalauja valstybės institucijos bei gavus oficialią užklausą.
 • Slapukai ir trečiųjų šalių technologijos

  Slapukai – tai nedideli tekstiniai failai, kuriuos naršyklėje ar įrenginyje išsaugo svetainės, programos, internetinės žiniasklaidos priemonės ir reklamos. Craftsmen naudoja slapukus ir panašias technologijas siekdama šių tikslų:
  atpažinti naudotojus;
  prisiminti naudotojų pageidavimus ir nustatymus;
  nustatyti turinio populiarumą;
  pristatyti reklamos kampanijas ir vertinti jų efektyvumą;
  analizuoti Tinklapio ar Mobiliųjų programėlių lankomumą ir tendencijas bei apskritai suprasti asmenų, kurie naudojasi Craftsmen platforma, elgesį internete ir interesus.
  Taip pat galime leisti kitiems subjektams teikti mums auditorijos vertinimo ir analizės paslaugas, mūsų vardu skelbti reklamas internete bei stebėti šių reklamų efektyvumą ir teikti jo ataskaitas. Šie subjektai gali naudoti slapukus, žiniatinklio indikatorius, programinės įrangos kūrimo rinkinius ir kitas technologijas, kad galėtų atpažinti jūsų įrenginį, kai lankotės mūsų Tinklapyje ar Mobiliojoje programėlėje ir naudojatės Craftsmen platforma, taip pat tada, kai lankotės kitose interneto svetainėse ir naudojatės kitomis paslaugomis.​
 • Informacijos bendrinimas ir atskleidimas

  Craftsmen gali dalytis surinkta informacija su toliau nurodytais subjektais.
  Su kitais naudotojais
  Pavyzdžiui, jei esate Klientas, galime dalytis jūsų vardu, vidutiniu vartotojo įvertinimu.
  Jei esate Paslaugų teikėjas, galime dalytis informacija su jūsų Klientais, įskaitant jūsų vardą, nuotrauką ir aprašymą, vidutinį Klientų įvertinimą, visų įvykdytų Užduočių skaičių, kontaktinę informaciją. Jei užpildysite Paslaugų teikėjo Paskyros duomenis, taip pat galime dalytis bet kokia su šia Paskyra susieta informacija, įskaitant jūsų Klientų jums pateiktus naujausius atsiliepimus. Klientas taip pat gaus kvitą, kuriame bus nurodyta tokia informacija, kaip išskaidyta Mokėjimo suma, Pro įkainis, papildomos išlaidos, jūsų vardas, nuotrauka, individualios veiklos numeris, registracijos adresas.
  Su plačiąja visuomene, kai pateikiate turinį viešame forume
  Mums patinka kalbėtis su savo Naudotojais, įskaitant viešus forumus, tokius kaip, pavyzdžiui, Craftsmen tinklaraščiai, socialinė medija ir tam tikros mūsų tinklo funkcijos. Kai susisiekiate su mumis per šiuos kanalus, komunikacija gali būti matoma viešai.
  Su Craftsmen paslaugų teikėjais ir verslo partneriais
  Craftsmen gali teikti informaciją savo tiekėjams, konsultantams, reklamos partneriams, tyrimus atliekančioms įmonėms ir kitiems paslaugų teikėjams ar verslo partneriams. Tai, pavyzdžiui, gali apimti:
  mokėjimo apdorojimo ir atlikimo paslaugų teikėjus;
  tapatybės patikrinimo paslaugų teikėjus;
  saugyklų debesų paslaugų teikėjus;
  rinkodaros partnerius ir rinkodaros platformų teikėjus;
  duomenų analizės paslaugų teikėjus;
  tyrimų partnerius, įskaitant tuos, kurie atlieka apklausas ar tyrimų projektus bendradarbiaudami su Craftsmen ar Craftsmen vardu;
  paslaugų teikėjus, padedančius Craftsmen užtikrinti jos Mobiliųjų programėlių ar Tinklapio apsaugą ir saugumą;
  konsultantus, teisininkus, bankų darbuotojus ir kitų profesionalių paslaugų teikėjus;
  draudimo ir finansų partnerius.
  Dėl teisinių priežasčių ar įvykus ginčui
  Craftsmen gali dalytis jūsų informacija, jei manome, kad to reikia pagal taikytinus teisės aktus, teisines procedūras arba valstybinių įstaigų paklausimus arba kai jos atskleidimas kitaip privalomas.
  Tai gali apimti dalijimąsi jūsų informacija su teisėsaugos pareigūnais, valstybės institucijomis ar kitomis trečiosiomis šalimis, kai to reikia siekiant užtikrinti Craftsmen platformos veikimą, su Naudotojais sudarytų sutarčių (Bendrųjų taisyklių, specialiųjų Paslaugų teikėjų priedų ir kt.) vykdymą, siekiant išspręsti tarp Naudotojų kilusius ginčus, kad būtų apsaugotos Craftsmen teisės ar nuosavybė arba kitų asmenų teisės, saugumas ar nuosavybė, taip pat esant pretenzijų ar ginčų, susijusių su tuo, kaip naudojatės Craftsmen platforma.
  Tai taip pat apima dalijimąsi jūsų informacija atvejais, susijusiais su įmonių jungimusi, įmonių turto pardavimu, reorganizavimu, kitos įmonės ar jos dalies finansavimu ar įsigijimu, arba vykstant šiems procesams.
  Su jūsų sutikimu
  Craftsmen, informavusi jus ir gavusi jūsų sutikimą, gali naudoti jūsų asmens duomenis ir kitais tikslais ar dalytis jūsų informacija su kitais asmenimis nei aprašyta šioje politikoje.
 • Informacijos saugojimas ir ištrynimas

  Tam, kad galėtų užtikrinti Craftsmen platformos veikimą, Craftsmen reikalinga Naudotojo Profilio informacija. Craftsmen šią informaciją pasilieka tol, kol turite Craftsmen Profilį
  Tam tikrą informaciją, įskaitant informaciją apie operacijas, vietą, įrenginį ir naudojimą, Craftsmen pasilieka mažiausiai 5 metams, laikydamasi reglamentavimo, mokesčių, draudimo ir kitų reikalavimų tose vietose, kuriose ji vykdo veiklą. Kai tik tokia informacija tampa nebereikalinga teikiant Craftsmen paslaugas, garantuojant pagalbą Naudotojams, tobulinant naudojimąsi ar siekiant kitų veiklos tikslų, Craftsmen imsis priemonių, kad būtų išvengta prieigos prie tokios informacijos ir jos naudojimo bet kokiais tikslais, išskyrus minėtų reikalavimų laikymąsi arba siekiant užtikrinti saugmą, sukčiavimo aptikimą ir prevenciją.
  Bet kuriuo metu galite prašyti ištrinti jūsų Profilį. Gavus tokią užklausą, Craftsmen ištrina visą informaciją, kurios nebūtina pasilikti. Tam tikromis aplinkybėmis Craftsmen gali negalėti ištrinti jūsų Profilio, pavyzdžiui, jei Profilije yra žymų apie neįvykdytus įsipareigojimus arba neišspręsta su jūsų Profilių ar jūsų teiktomis Paslaugomis ar kitais veiksmais Craftsmen platformoje susijusi pretenzija ar ginčas. Išsprendus problemą, dėl kurios negalima ištrinti Profilio, Craftsmen ištrins jūsų paskyrą, kaip apibūdinta pirmiau.
  Taip pat Craftsmen gali pasilikti tam tikrą informaciją, jei to reikia dėl teisėtų verslo interesų, pvz., sukčiavimo prevencijos, ir siekiant stiprinti Naudotojų saugą bei saugumą. Pavyzdžiui, jei Craftsmen išjungia Naudotojo Profilį dėl nesaugaus elgesio ar su saugumu susijusių incidentų ar kitų priežasčių, ji gali pasilikti tam tikrą informaciją apie šį Profilį, kad šis Naudotojas ateityje negalėtų sukurti naujos Craftsmen platformoje.
 • ES bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)

  Nuo 2018 m. gegužės 25 d. Europos Sąjungos naudotojų asmeninių duomenų apdorojimui taikomas ES bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR). Šiame skyriuje pateikiama informacija, susijusi su ES naudotojų teisėmis ir Craftsmen atsakomybe, taikoma pagal šį teisės aktą.
 • ES naudotojų teisės

  Jei naudojatės Craftsmen platforma ES, turite toliau nurodytas teises, susijusias su Craftsmen atliekamu jūsų asmens duomenų tvarkymu. Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis žr. toliau arba pateikite užklausą .
  Turite teisę prašyti paaiškinimo dėl jūsų asmens duomenų, kuriuos Craftsmen tvarko, ir kaip Craftsmen juos tvarko.
  Be to, turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir kuriuos iš jūsų gavome jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, jūsų prašymu perkelsime jūsų pateiktų duomenų kopiją.
  Jei Craftsmen turi jūsų asmens duomenis, kurie, jūsų manymu, nėra tikslūs, turite teisę prašyti, kad šie asmens duomenys būtų pataisyti.
  Naudotojai bet kada gali paprašyti ištrinti savo Profilius. Profilio ištrynimo užklausą naudotojai gali pateikti . Tam tikra informacija apie jus gali būti saugoma, jei to reikalauja įstatymai ir dėl teisėtų verslo tikslų.
  Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus pateikite mums raštu:
  elektroniniu paštu;
  siunčiant paštu adresu: Danės g. 15 - 312, LT-92117 Klaipėda, Lietuva;
  atvykus į Craftsmen (MB “Armatas”) buveinę adresu: Danės g. 15 - 312, LT-92117 Klaipėda, Lietuva.
  Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. Stengiamės pateikti jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jūsų prašymo gavimo.
  Jei susisieksite su mumis, mes galime tvarkyti jūsų mums nurodytus duomenis, t. y. vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, datą bei susirašinėjimo tekstą šioje politikoje nurodyta tvarka. Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su jumis paštu, el. paštu arba telefonu. Prašome pranešti mums apie jūsų asmens duomenų pasikeitimus.
  Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento.
  Jei mes nesugebėsime suteikti jums reikiamos informacijos ir (ar) turėsite pretenzijų dėl to, kaip yra tvarkomi jūsų asmens duomenys, jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, pateikdami skundą.
 • Tvarkymo pagrindas

  BDAR reikalaujama, kad ES naudotojų asmens duomenis tvarkančios įmonės tai darytų remdamosi konkrečiu teisiniu pagrindu. Kaip aprašyta toliau, Craftsmen tvarko ES naudotojų asmens duomenis remdamasi vienu arba daugiau pagrindų, nurodytų BDAR.
  Tvarkymas būtinas norint suteikti jūsų prašomas paslaugas ir funkcijas:
  Craftsmen turi surinkti ir naudoti tam tikrą informaciją, kad galėtų teikti paslaugas. Tai apima toliau nurodytus aspektus.
  Naudotojo Profilio informaciją, kuri būtina norint nustatyti ir palaikyti jūsų Profilį, įskaitant tapatybės patikrinimą; bendravimą su jumis dėl Užduočių ir Profilų; galimybę atlikti mokėjimus arba gauti uždarbį.
  Tapatybės patikrinimą, kuris būtinas tam, kad Paslaugų teikėjai galėtų teikti Paslaugas naudodamiesi Craftsmen platforma.
  Operacijų informaciją, kurią reikia surinkti ir tvarkyti norint teikti jums Craftsmen paslaugas (suteikti galimybę naudotis Craftsmen platforma ir jos funkcijomis).
  Naudojimo informaciją, kuri būtina norint palaikyti, optimizuoti ir pagerinti Craftsmen platformos veikimą.
  Šios informacijos tvarkymas būtinas norint naudotis Craftsmen platforma.
  Tvarkymas būtinas norint apsaugoti esminius mūsų Naudotojų bei kitų asmenų interesus:
  Kilus grėsmei Naudotojų ar kitų asmenų saugumui, Craftsmen gali tvarkyti asmens duomenis ir atskleisti duomenis teisėsaugos institucijoms.
  Tvarkymas būtinas teisėtiems Craftsmen interesams užtikrini:
  Craftsmen renka ir naudoja asmens duomenis tiek, kiek jų reikia teisėtiems interesams užtikrinti. Tai apima asmens duomenų rinkimą ir naudojimą siekiant atlikti toliau nurodytus veiksmus.
  Išlaikyti ir pagerinti Naudotojų saugumą ir apsaugą. Pavyzdžiui, renkame informaciją asmens tapatybei tikrinti (kur tai leidžiama įstatymiškai), kad grėsmę saugumui keliantys Naudotojai negalėtų teikti Paslaugų Craftsmen platformoje. Taip pat asmens duomenis naudojame tam, kad Craftsmen platforma negalėtų naudotis asmenys, kurie elgiasi netinkamai arba yra pavojingi, pvz., galime saugoti informaciją apie uždraustus Naudotojus ir taip užkirsti jiems kelią naudotis Craftsmen platforma.
  Aptikti sukčiavimo naudojantis Craftsmen platforma atvejus, su jais kovoti ir užkirsti jiems kelią. Pavyzdžiui, Craftsmen pasitelkia Naudotojo Profilio, vietos, įrenginio ir naudojimo informaciją, kad nustatytų ir užkirstų kelią aplinkybėms, kai Naudotojai mėgina apgauti Craftsmen arba kitus Naudotojus.
  Informuoti teisėsaugos pareigūnus apie nusikalstamą veiklą arba grėsmes visuomenės saugumui.
  Suteikti Naudotojams pagalbą.
  Optimizuoti esamas ir kurti naujas Craftsmen platformos paslaugas. Tai apima, pavyzdžiui, Paslaugų teikėjų rekomendacijų pateikimą, Užduoties vykdymą, funkcijų rekomendavimą, kainodaros sistemos tobulinimą.
  Atlikti tyrimus ir analizes. Tai apima, pavyzdžiui, naudojimo tendencijų analizę, siekiant pagerinti platformos veikimą ir padidinti mūsų paslaugų saugumą.
  Vykdyti tiesioginę rinkodarą. Tai apima, pavyzdžiui, duomenų analizę, siekiant nustatyti tendencijas ir pritaikyti rinkodaros žinutes Naudotojų poreikiams.
  Vykdyti Craftsmen platformos paslaugų teikimo sąlygas.
  Apdorojimas būtinas teisėtiems kitų asmenų arba šalių interesams užtikrinti:
  Craftsmen renka ir naudoja asmens duomenis tiek, kiek to reikia kitų asmenų arba bendrų visuomenės interesų užtikrinimui. Tai apima informacijos bendrinimą dėl teisinių arba draudimo ieškinių siekiant apginti kitų asmenų teises bei saugumą. Be to, Craftsmen gali tvarkyti asmens duomenis, kai tai būtina dėl svarbių viešųjų interesų arba remdamasi taikomais įstatymais.
  Apdorojimas būtinas norint įvykdyti teisinius Craftsmen įsipareigojimus:
  Craftsmen turi laikytis jurisdikcijos, kurioje vykdo veiklą, teisinių reikalavimų, kurie taikomi renkant, apdorojant, atskleidžiant ir saugant asmens duomenis. Craftsmen gali dalytis informacija su teisėsauga arba patenkinti trečiųjų šalių užklausas vykstant teisiniams procesams.
  Sutikimas:
  Craftsmen gali rinkti ir naudoti jūsų asmens duomenis gavusi jūsų sutikimą. Sutikimą bet kada galite atšaukti.
  Pasirinkimas ir skaidrumas
 • Privatumo nustatymai

  Craftsmen Mobiliojoje programėlėje ar Tinklapyje esantis meniu „Privatumo nustatymai“ suteikia Naudotojams galimybę nustatyti arba atnaujinti kontaktų bendrinimo bei iš Craftsmen į mobiliuosius įrenginius gaunamų pranešimų nuostatas. Toliau pateikiama platesnė informacija apie šiuos nustatymus, kaip juos pakeisti bei kas nutinka, kai jie išjungiami.
  Pranešimai: atnaujinta Užduoties vykdymo informacija
  Craftsmen teikia Naudotojams pranešimus apie Užduočių būsenas. Šie pranešimai būtini naudojantis Craftsmen platforma, jų išjungti negalima. Tačiau Craftsmen Mobiliosios programėlės ar Tinklapio meniu „Privatumo nustatymai“ galite pasirinkti šių pranešimų gavimo būdą.
  Pranešimai: nuolaidos ir naujienos
  Galite leisti Craftsmen siųsti jums „push“ pranešimus apie Craftsmen nuolaidas ir naujienas. Šiuos pranešimus galite bet kada įjungti arba išjungti Craftsmen Mobiliosios programėlės ar Tinklapio meniu „Privatumo nustatymai“.
  Pranešimai: pagalbos centro atsakymai
  Galite leisti Craftsmen siųsti jums „push“ pranešimus apie Craftsmen komandos jums siunčiamus atsakymus į jūsų pagalbos centro užklausas. Šiuos pranešimus galite bet kada įjungti arba išjungti Craftsmen Mobiliosios programėlės ar Tinklapio meniu „Privatumo nustatymai“.
 • Rinkodaros atsisakymas

  Vartotojai čia gali atsisakyti gauti reklaminius el. Laiškus iš Craftsmen vykdydami tose siunčiamuose pranešimuose pateiktas atsisakymo instrukcijas. Jei vartotojas atsisakė reklaminių pranešimų, mes galime siųsti laiškus, jei jie yra susiję su paslaugų teikimu, pvz., Užduoties ataskaita ar informacija apie savo paskyrą.
 • Įrenginio leidimai

  Daugelyje mobiliųjų platformų („iOS“, „Android“ ir kt.) apibrėžiami tam tikri įrenginių duomenų tipai, kurių programėlės negali pasiekti be jūsų sutikimo. Šiose platformose jūsų sutikimas gaunamas naudojant skirtingas leidimo sistemas. „iOS“ platforma įspės jus, kai Craftsmen Mobilioji programėlė pirmą kartą prašys leidimo pasiekti tam tikrų tipų duomenis, ir suteiks galimybę sutikti (arba nesutikti) su tokia užklausa. „Android“ įrenginiuose prieš pirmą kartą pradėdami naudotis Craftsmen Mobiliąja programėle būsite įspėti, kad programėlė prašo jūsų leidimo, ir jei ja naudositės, tai reikš, kad sutikote jį duoti.
 • Įvertinimų peržiūra

  Po kiekvienos įvykdytos Užduotis Klientai gali įvertinti Paslaugų teikėjus bei pateikti atsiliepimą apie įvykdytą Užduotį. Ši abipusio ryšio sistema leidžia užtikrinti, kad kiekvienas jaustųsi atsakingas už savo veiksmus.
 • Nusiskundimai

  Jei manote, kad jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus el. paštu . Mes užtikriname, kad tik gavus jūsų skundą susisieksime su jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.
  Jei tyrimo rezultatai jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai - Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 • Atsakomybė

  Jūs esate atsakingi už tai, kad jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia jūsų pateikti duomenys, jūs turite nedelsdami mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią jums dėl to, jog jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.
 • Šios politikos atnaujinimai

  Kartais šią politiką galime atnaujinti. Atlikus reikšmingus pakeitimus, apie juos pranešime Craftsmen platformoje arba kitomis priemonėmis, pvz., el. paštu. Kiek tai leidžiama pagal taikytinus teisės aktus, jūsų tolesnis naudojimasis Craftsmen platforma po tokio pranešimo gavimo, nurodys, kad susipažinote su šios politikos atnaujinimu ir jam neprieštaraujate.
  Rekomenduojame periodiškai peržiūrėti šią politiką, kad gautumėte naujausią informaciją apie mūsų privatumo praktiką.
 • Informacija, gaunama Jums jungiantis per „Google“ ir „Facebook“

  Siekdami suteikti galimybę patogiau prisijungti prie mūsų interneto svetainės ir programėlių, kai jungiatės per „Google“ ir „Facebook“, iš minėtų paslaugų teikėjų gausime prisijungimui reikalingus duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas.